Proč se Lopuch rozdělil?

Důvodem k rozdělení byly déle trvající odlišnosti v představách o podobě Lopuchu mezi jeho administrátory. Možnost, že se podaří tyto představy sjednotit do té míry, ve které by nebránily efektivnímu spravování a rozvíjení serveru, se ukázala s přibývajícím časem jako velmi málo pravděpodobná.

Jak často se budou promazávat kluby na Lopuchu? Kolik klubů a uživatelů Lopuch zvládne?

K nějakému opatření dojde až v okamžiku, kdy bude databáze přetížená. Bude třeba ji "odlehčit". Tato léčebná kůra spočívá v odstranění starých příspěvků.

Nicméně je pravděpodobné, že o staré příspěvky nepřijdete, budou nadále v klubu dostupné, ale nebudou se načítat z databáze, nýbrž z html souboru. Budou tedy v archivu. Příspěvky v archivu pak mohou mít podstatně větší velikost než v databázi. Odkaz na archiv bude v posledním příspěvku, jenž se načte z databáze.

V praxi to tedy bude znamenat, že pokud si uživatel bude chtít přečíst nějaké staré příspěvky, klikne na nejstarší>>>. V posledním příspěvku na stránce si přečte, že pro tento klub existuje archiv a že může pokračovat ve čtení příspěvků po kliknutí na tento odkaz. Pak pokračuje stejně jako při čtení v běžném klubu. Nové, novější, pošta uživatelů atd. bude v archivu fungovat stejně, jako v klubu. I odkazy na příspěvky do archivu by měly fungovat.

K tomu si budou moci moderátoři klubu do záhlaví umístit přímo odkaz na archiv. Tento systém bude k dispozici pro každý klub na Lopuchu, snad s výjimkou kecáren v podobě chatu.

Samozřejmě ani počet příspěvků v archivu není neomezený. Nicméně může být podstatně (až mnohonásobně) větší než v databázi. (Tento postup je zatím v plánu, jeho realizace je však pravděpodobná.)

Jak často se k tomuto opatření bude přistupovat, tedy k odlehčování databáze?

Opět to záleží na tom, co k tomu řekne databáze. Protože předpokládáme, že toto řešení shledáte jako více méně nenásilné, budeme k němu přistupovat častěji, než se na starém Lopuchu přistupovalo k mazání starých příspěvků v klubech. Jak často, záleží na databázi.

Před rozdělením se často mluvilo o tom, že Lopuch bude komerční, co si pod tím máme představit?

"Komerční" byl Lopuch od samého začátku. Vždy zde byly dva reklamní bannery. Jeden nahoře, druhý dole. Tyto reklamní bannery se zprostředkovaně používali k propagaci projektů, na nichž administrátoři participovali a očekávali od nich nějaký finanční přínos.

Tyto dva bannery budou na Lopuchu tedy zachovány. V tom - a jedině v tom - spočívá ona zmiňovaná "komerčnost" Lopuchu pro uživatele.

Před rozdělením jsem četl/četla, že prý budou noví uživatelé muset platit nějaký registrační poplatek? Co je na tom pravdy?

Každý diskusní server se dostane do situace, kdy výkon počítače již nestačí zpracovávat požadavky stále se rozšiřujícího počtu uživatelů. (Výkonnost počítače v tom nehraje roli. Může onu situaci pouze poněkud oddálit.)

V tomto okamžiku existuje jediná možnost, jak zabránit kolapsu. Snížit zátěž kladenou na počítač. Vidíme dvě cesty: Radikálnější promazání klubů a neaktivních uživatelů, nebo omezení přístupu novým uživatelů.

Právě druhá možnost, omezení přístupu novým uživatelům, nás napadla jako lepší. K omezení přístupu dojde tím, že se vstup nového uživatele zpoplatní. Zápisné se pak může použít na bohulibé účely, například na lopuší raut.

Pokud by se ukázala první možnost, tedy promazání klubů a uživatelů, jako žádanější, přistoupíme k ní.

Mějte prosím na paměti, že podobný problém nese v sobě každý diskusní server bez ohledu na to, na jak výkonných počítačích běží.

Jak to bude s násilným přebírání klubů na Lopuchu? Tedy případy, kdy administrátor bez svolení, ze své moci, sebere klub nějakému zakladateli?

Koncepce Lopuchu byla vytvořena tak, aby i v případě nečinnosti moderátora šesté úrovně (tedy zakladatele klubu) bylo možno klub účinně spravovat. Jeho činnosti přebírají moderátoři nižších úrovní. Nejsou-li v klubu zavedeni, pak je možno, z moci administrátorské, někoho z uživatelů klubu pověřit moderátorem páté úrovně. Tím získá možnost klub spravovat.

Pokud se zakladatel klubu za nějakou dobu na Lopuch vrátí, má možnost jakožto jediný moderátor nejvyšší úrovně ve svém klubu rozhodnout, zda takto dosazeného moderátora ponechá na svém místě, čí ho převede s poděkováním mezi uživatele.

Pokud zakladatel klubu Lopuch nadobro opustil a je již odstraněn z databáze, pak lze klub přidělit někomu jinému. Tento nový vlastník se v podstatě stane zakladatelem klubu.

Jiný důvod k odebrání klubu neexistuje. Upozorňujeme ovšem, že existují důvod ke smazání celého klubu. Například v případě, že bude v rozporu s právními normami ČR ("rasismus", "dětské porno", porušování autorského zákona...)

Na uvedenou otázku je pak odpověď: "Administrátoři násilně přebírat kluby bez svolení nebudou."

Dobře, a jaké kluby tedy budou mazány a které zde nebudou moci být?

Jak již bylo uvedeno. Bez diskuze to budou kluby, jež porušují právní řád České Republiky. Takové kluby mohou být ty, jež šíří dětskou pornografii (nezaměňovat s diskusí na téma pedofilie), porušují autorský zákon atd. Dále pak kluby, které by znemožňovaly mít na Lopuchu reklamu Billboardu. Mohou to být kluby, které budou obsahovat pornografii nepřístupnou pro děti. Dále pak mohou být smazány kluby, jejichž náplň by dle mínění administrátorů působila v neprospěch Lopuchu. Takovým klubům bude doporučeno, aby se staly neveřejnými. Pokud se jimi nestanou, budou odstraněny. Lopuch by měl být přístupný i pro děti.

Ostatní kluby se zde mohou zakládat a vyskytovat podle libosti. Samotný obsah, není-li v rozporu s výše uvedeným, nehraje roli.

Bude na Lopuchu demokracie?

Zajímavý dotaz, na který lze těžko odpovědět. Jak totiž definovat internetovou demokracii? Snad konkrétními věcmi, na které jsme reagovali v předcházejícím textu. Nicméně zkusíme to takto: Existuje pět klíčových otázek demokracie, které se vážou ke každému, kdo má nějakou moc nad lidmi... A to samozřejmě nejen na internetu, ale v politice obecně. Odpovědi na tyto otázky pak musí být víceméně uspokojivé:
Kdo jste?
Kdo za vámi stojí?
Jakou máte moc?
Jak jste ji získal?
A jak se Vás můžeme zbavit?