Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Domovská stránka klubu Religionistika
Užitečné odkazy:

Všeobecné
Stránky o religionistice
Skutečně hodně obsáhlé stránky o religionistice
Encyclopedia of Religion and Society
Abecední encyklopedie náboženství
Pracoviště
Ústav religionistiky na FF MU
Ústav religionistiky a filosofie na FF UK
Katedra religionistiky na HTF UK (old)
Katedra religionistiky na HTF UK (new)
Katedra religionistiky a filosofie na FF UPa
Časopisy
Nový Orient
Dingir
Zpravodaj Společnosti židů a křesťanů
Nová náboženská hnutí
Religious Movements
Cesnur
Online Texts about Cults and New Religions
Křesťanství
Bible Online
Islám
Korán
Compendium of Muslim Texts
Islamic Phylosophy
Islamic Medicine
Ostatní
Starověký Egypt
Texty a materiály FF MU
Falun Gong
Některé ze stránek hnutí (na nich také najdete další odkazy na spoustu jiných stránek Falun Gongu):
Falun Gong v České republice
Falun gong na Slovensku
Falun Gong v Evropě
Falun Gong ve světě A tady ještě nějaké odkazy na články o Falun Gongu, jež pocházejí z akademické půdy:
Explaining of the Crackdown of Falun Gong
Statement of Professor David Ownby
Falun Gong
Falun Gong: An Evil Cult?
Knižní tipy:
Denzler, G., Zakázaná slast: Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999.
Doležalová, I., Hamar, E., Bělka, L., Náboženství a tělo, Brno: Masarykova univerzita 2006.
Frolec, V.: vánoce v české kultuře, Praha: Vyšehrad 1988.
Frolcová, V.: Velikonoce v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad 2001.
Horyna, B.: Úvod do religionistiky, Praha: Oikoymenh 1994.
Lužný, D: Nová náboženská hnutí, Brno: Masarykova univerzita 1997.
Mišovič, J., Víra v dějinách zemí koruny české, Praha: Sociologické nakladatelství 2001.
Navrátilová, A.: Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad 2004.
Paden, W. E.: Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita 2002.
Siegler, E.: New Religions Movements, Upper Saddle River: Prentice Hall 2007.
Waardenburg, J.: Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, Brno: Masarykova univerzita 1997.