Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Náš Lopuch Vám
vytře zrak

Lopuch.cz

Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Budoucnost lidstva [ŽP: 6 týdnů] (kategorie Svět kolem nás - V LIKVIDACI) moderuje Šéf Lopuchu.
Archiv
Na začátku 20. století mnoho lidí věřilo,že to bude šťastné století bez válek. Stejně tak se někteří chybně domnívali,že už není co objevovat. V současnosti už nikdo není tak naivní. Technika postoupila na takovou míru, že dochází k ovlivňování celé planety. Jak ale využít této možnosti k tomu,aby lidstvo žilo lépe? Myslíte, že je možné se vypořádat s globálním oteplováním, ztenčujícími se zásobami fosilních paliv a s přelidněním(a s tím souvisejícím nedostatkem základních surovin-vody a jídla)?

Zajímavá literatura:
Překročení mezí : Konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti / D.H. Meadowsová, D.L. Meadows, J.Randers
Obavy a naděje : rozhovory o budoucnosti / Jacek ¯akowski
Gaia : Živoucí planeta / James Lovelock
Bod obratu / Fritjof Capra

Internetové stránky:
Britské listy
TERRADAILY.com
The Bulletin Online

  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help

Nemáte právo psát do tohoto klubu.

[ 17 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 10.6.2021 01:22 - Odhlášení (03:33) 1023
Mikroskopický živočich se probudil z hibernace dlouhé 24 000 let
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 29.7.2020 23:43 - Odhlášení (03:33) 1022
V Maďarsku omylem zkřížili jesetera s veslonosem
Třeba by skutečně šlo zkřížit člověka s prasetem (a u některých se to možná už i povedlo, jen se to ještě vědecky neví).
s_s_enterprise s.s.enterprise 17.4.2018 14:09  1021
Soupeření, zabíjení a tedy i války patřily k lidské povaze a činnostem odjakživa, nevím, proč z toho osočovat jen amíky a rusáky...
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 13.4.2018 17:55 - Odhlášení (03:33) 1020
Fakt. Hloupá jak pučtok.
vranka vranka 13.4.2018 17:40  1019
DesdichadoMáte pravdu tu od roku 1945 poskytují USA celému světu(hlavně státům kde je ropa nebo nerostné bohatství)a stala několik milionů obětí...
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 13.4.2018 01:13 - Odhlášení (03:33) 1018
No, ještě tvrďte, že nemám pravdu. Nejlépe to ovšem nějak doložit.
P.S.: A nezapomeňte na internacionální pomoc.
vranka vranka 12.4.2018 19:40  1017
Desdichado Kecáte z hladu...
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 12.4.2018 18:16 - Odhlášení (03:33) 1016
To je to samé jako Sovětská svaz - Rusko. A navíc, Sovětský svaz válčil i ve spřátelených zemích proti vlastním spojencům (DDR, Maďarsko, Polsko, i když tam k tomu nakonec nedošlo, ČSSR).
vranka vranka 12.4.2018 16:42  1015
Podívejte se na činnost USA a zjistíte že k zániku...Od 2.světové války nepřestali válčit,okupují a vměšují se do suverenity cizích zemí...
sven Sven ukaž člověku smrt a smíří se s horečkou 21.3.2018 02:14  1014
Anonym 1007, 1008, 1009Kristepane!!! Takový dlouhý blábol, který by se dal vyjádřit jedinou větou: Zkáza civilizace, protože lidé jsou egoističtí. Jediná myšlenka na dvou stránkách!!!!
----------------
Ale že by si, když už se třeba zakopou do bunkru, měli vzít sebou co nejvíce znalostí, pro opětovné znovuzrození civilizace, aby nemusela zase začínat od kamenných sekyrek - ani zmínka. Doporučuji si přečíst třeba DEN TRIFIDŮ, nebo MALEVIL....
-----------
Anonym = debil, který obdivuje sám sebe, jak je hlubokomyslný, když omílá jedinou a ještě k tomu omezenou myšlenku nastokrát dokola, každým odstavcem znova a znova.........
vranka vranka 7.12.2017 20:57  1013
Jednoznačně k zániku ...Lidé plundrují zemi čím dál víc a boháči jsou stále nenažranější.
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 9.7.2017 15:36 - Odhlášení (03:33) 1012
A každou hodinou je blíž a blíž!

To je tak nějak historická nutnost.
s_s_enterprise s.s.enterprise 9.7.2017 13:57  1011
Radulosi Definuj zánik světa. V původním smyslu slova se blíží tak jako tak..
radulosi Radulosi Dobře už bylo.... 9.7.2017 01:47  1010
Můj názor je, že díky nenažraným boháčům se zánik světa pomalu blíží.
smilan 1.9.2016 16:24  1009
Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

Před nedávnem jsem se na internetu setkal s textem, který hovořil o možnostech přežití po kolapsu civilizace. Článek byl napsán formou testu. Podle počtu získaných bodů dostal čtenář určitý komplexní obraz o možnostech svého osobního přežití, nebo nepřežití takové krizové situace.

Otázky v testu se týkaly oblastí, jako je fyzická kondice, jídlo a zásoby, přístup k pitné vodě, zdravotní zručnost a vybavenost, možnost tepla a úkrytu, momentálně dostupná finanční hotovost, nebo zbraní a ochrany bezpečnosti.

Pokud se trochu hlouběji podíváme pod povrch světového dění, musíme chtě nechtě přiznat, že žel podobné články mají své opodstatnění. Že lidé by prostě měli být připraveni a počítat i takovou alternativou.

Co je ale pak na tom tak iritující?

Všechny informace podobného druhu, které žel vzhledem ke stavu současné společnosti mohou mít svou cenu se přece jen vyznačují určitým druhem slepoty. Slepoty, způsobené omezeným vnímáním života, zaměřeného pouze na hmotné. V našem konkrétním případě v omezení záchrany pouze na záchranu čistě hmotného druhu. Čili pouze na čistě fyzické přežití.

Mnozí si tedy na jedné straně uvědomují, že naše civilizace se řítí ke kolapsu, avšak na druhé straně jsou schopni uvažovat o svém vlastním přežití jedině stejným způsobem, kvůli kterému se kolaps přibližuje. Čili pouze způsobem hmotným, materiálním a fyzickým.

A právě v tomto tkví ona, nesmírně iritující, ba až pobuřující skutečnost. Lidé se totiž vůbec neptají na příčiny, jejichž poznáním a eliminací by se ještě dalo mnohé zachránit. Lidé uvažují jedině o zachování vlastního života a neuvědomují si, že právě jejich dlouhodobě egoistický a materialistický způsob uvažování má příchozí zhroucení na svědomí.

Nadchází však čas, kdy si budeme muset konečně uvědomit, že takto to dál jít nemůže. Kdy si budeme muset uvědomit, že člověk vždy byl a je přece jen více, než hmota a tělesné funkce. A proto jeho myšlení, snažení a životní úsilí nemůže a nesmí být zaměřeno pouze na hmotu. Takový druh omezenosti a osobnostní degradace v nás totiž aktivuje jen samé negativní vlastnosti, jakými jsou sobectví, chamtivost, bezohlednost, egoismus, konzumnost, plytkost, nečestnost, nespravedlnost a mnohé jiné.

A to pak vyvolává konflikty, nedorozumění, spory, násilí a války. Lidstvo drancuje Zemi a přírodu, znečišťuje vodu a vzduch. Preferováním scestných hodnot spějeme ve své slepotě, omezenosti a bezohlednosti k velkému celosvětovému kolapsu.

Člověk však, jak již bylo řečeno, vždy byl a vždy bude více než hmota. Člověk je totiž bytost duchovní. No a právě v našem vzdalování se od hodnot ducha a zaměřování se pouze čistě na hmotné se skrývá pravá příčina toho, že jsme to jako civilizace nakonec dotáhli až k hranici katastrofického zhroucení.

Tato příčina tedy tkví v našem vzdalování se od hodnot ducha, tvořících nejelementárnější pilíř samotné lidskosti. Tkví v odklonu se od nejpřirozenější lidské touhy po hledání čehosi vyššího a vznešenějšího, co hmotu přesahuje.

Tímto způsobem se začala vytrácet skutečná lidskost, stojící na hodnotách spravedlnosti, cti, ohleduplnosti, skromnosti, jednoduchosti, ušlechtilosti a přirozené duchovnosti.

Příklonem lidí pouze k hmotnému začali naopak bujet a rozrůstat se všechny, již jednou zmíněné negativní lidské vlastnosti, s takovou omezeností spojené, jako jsou nespravedlnost, nečestnost, bezohlednost, egoismus, konzumnost, chamtivost, povrchnost, neušlechtilost, nízkost, zkaženost a mnohé jiné.

Tak byla nastoupena cesta, která ani nemůže vést nikam jinam, než k totálnímu zhroucení. No a v tušení tohoto nezbytného konce se lidé opět mylně domnívají, že přežije pouze člověk svalů. Člověk hmoty. Člověk, který bude mít nejlepší kondici, nejvíce zásob a bude i po ostatních stránkách dobře materiálně připravený.

Vše bude ale úplně jinak! Tam totiž, kde je jen tělo, se shromáždí supi! To znamená, že pouze čistě tělesné a materiální nebude moci tentokrát obstát. Tentokrát bude totiž moci skutečně obstát pouze to, co v sobě ponese také hodnoty ducha!

Kdo totiž hodlá zachránit pouze svůj hmotný život, ztratí jej! Každý člověk bez hodnot ducha je již tedy teď v podstatě mrtvý. Avšak na druhé straně, kdyby snad někdo i fyzicky zemřel, na základě jeho vnitřního naladění k hodnotám ducha bude žít.

K vysokým a ušlechtilým duchovním hodnotám vzhlížející člověk nemůže proto v nadcházející době absolutně nic ztratit, zatímco člověk materialistický ztratí svou fyzickou smrtí absolutně všechno.

Nikdo samozřejmě nechce tvrdit, že se nemáme i hmotně zodpovědně připravit na možnou eventualitu fyzického přežití v případě velkého celosvětového kolapsu. Nicméně naše příprava nesmí v žádném případě zůstat pouze čistě hmotnou, protože pokud se zodpovědně nepřipravujeme také duchovně, nebude nám to nic platné. Rozhodující budou totiž tentokrát především hodnoty ducha.

A je tu ještě jedna velmi vážná věc, která je zvláště iritující na všech předpovědích kolapsu civilizace. Je jí skutečnost, že jejich šiřitelé si vůbec nekladou otázku, jak by se ještě dalo tomuto kolapsu zabránit, či případně, jak by se v dnešní době ještě dali minimalizovat jeho důsledky na nejnižší možnou míru. Jestliže totiž už lidstvo ve své slepotě a tupé materialistické omezenosti promeškalo možnost odvrácení kolapsu své pokřivené civilizace, možnost minimalizace jeho účinků tu stále ještě je! A tato možnost spočívá v obratu co největšího počtu lidí k duchovním hodnotám.

Je proto doslova trestuhodné, když nám někdo mluví o příchozím zhroucení civilizace a o tom, abychom se na něj dobře materiálně a fyzicky připravili, ale neříká nám o tom, že stále ještě existuje velmi výrazná možnost, jak přicházející zhroucení minimalizovat.

A právě toto by mělo být v dnešních dnech prioritou! Každý z nás osobně se totiž může stát velmi výrazným činitelem minimalizace nadcházejícího kolapsu na co nejmenší možnou míru. A to svým vlastním, vážným vnitřním obratem k hodnotám ducha. K hodnotám pravdy, cti, dobra a spravedlnosti. K hodnotám věcí duchovních, které vysoce přesahují úzké hranice racionálně hmotného omezení. Toho racionálně hmotného omezení, které lidstvo tlačí k okraji propasti.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

[ 17 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt