Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Modrá je dobrá
zelená je lepší

Lopuch.cz

Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Ptejte se adminů [ŽP: neomezená] (kategorie Lopuch) moderují Martin, Bouchi, Evelyn, Jana, Jardax, Kdokoliv, klupi, Petr, Scalex, Shelle.
Archiv
Zeptejte se na co chcete. (Než však položíte otázku, podívejte se aspoň do klubů Novinky a Novinky - diskuse (a samozřejmě i do historie tohoto klubu), zda se již informace, které chcete vědět, nenacházejí tam.) Když to budou admini vědět, tak vám odpoví. Osobní dotazy jsou též možné, ale je pravděpodobné, že vám odpoví pokýváním hlavou od monitoru. :-)
Chcete-li se na něco zeptat pouze jednoho konkrétního admina, probírejte to s ním napřed v poště a nezaplevelujte tento klub.

Preferujte pro příslušná témata však raději tyto kluby:
Připomínky, návrhy a diskuse o grafické stránce Lopuchu patří do klubu Dizajn a grafika Lopuchu.
Chybí vám něco na Lopuchu, chtěli byste něco vylepšit? Ozvěte se v klubu Návrhy.
Programátorské chyby hlaste v klubu Chyby.
Pokud zapomenete heslo, navštivte klub Potíže s hesly.
Spammery oznamujte v klubu Spammeři.

A pokud chcete vědět víc o rozdělení v roce 2004, je pro vás připraven FAQ

A pokud budete pokládat debilní rádobyvtipné "dotazy", je pro vás připraven BAN

Tento klub se jmenuje Ptejte se adminů - na dotazy tedy odpovídají admini. Žádáme neadminy, aby tu na položené dotazy nereagovali - a to ani když odpověď vědí. Dotyčnému mohou případně odpovědět v poště...
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help

Nemáte právo psát do tohoto klubu.

[ 5431 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:58  23
-------------------------------------------------------------- A nyní se ptejte na to, co vám není jasné... :-)
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:56  20
Zajímavý dotaz, na který lze těžko odpovědět. Jak totiž definovat internetovou demokracii? Snad konkrétními věcmi, na které jsme reagovali v předcházejícím textu. Nicméně zkusíme to takto: Existuje pět klíčových otázek demokracie, které se vážou ke každému, kdo má nějakou moc nad lidmi... A to samozřejmě nejen na internetu, ale v politice obecně. Odpovědi na tyto otázky pak musí být víceméně uspokojivé:
Kdo jste?
Kdo za vámi stojí?
Jakou máte moc?
Jak jste ji získal?
A jak se Vás můžeme zbavit?
anonym 11.2.2004 01:55  19
Dotaz Bude na Lopuchu demokracie?
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:55  18
Jak již bylo uvedeno. Bez diskuze to budou kluby, jež porušují právní řád České Republiky. Takové kluby mohou být ty, jež šíří dětskou pornografii (nezaměňovat s diskusí na téma pedofilie), porušují autorský zákon atd. Dále pak kluby, které by znemožňovaly mít na Lopuchu reklamu Billboardu. Mohou to být kluby, které budou obsahovat pornografii nepřístupnou pro děti. Dále pak mohou být smazány kluby, jejichž náplň by dle mínění administrátorů působila v neprospěch Lopuchu. Takovým klubům bude doporučeno, aby se staly neveřejnými. Pokud se jimi nestanou, budou odstraněny. Lopuch by měl být přístupný i pro děti.

Ostatní kluby se zde mohou zakládat a vyskytovat podle libosti. Samotný obsah, není-li v rozporu s výše uvedeným, nehraje roli.
anonym 11.2.2004 01:54  17
Dotaz Dobře, a jaké kluby tedy budou mazány a které zde nebudou moci být?
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:54  16
Koncepce Lopuchu byla vytvořena tak, aby i v případě nečinnosti moderátora šesté úrovně (tedy zakladatele klubu) bylo možno klub účinně spravovat. Jeho činnosti přebírají moderátoři nižších úrovní. Nejsou-li v klubu zavedeni, pak je možno, z moci administrátorské, někoho z uživatelů klubu pověřit moderátorem páté úrovně. Tím získá možnost klub spravovat.

Pokud se zakladatel klubu za nějakou dobu na Lopuch vrátí, má možnost jakožto jediný moderátor nejvyšší úrovně ve svém klubu rozhodnout, zda takto dosazeného moderátora ponechá na svém místě, čí ho převede s poděkováním mezi uživatele.

Pokud zakladatel klubu Lopuch nadobro opustil a je již odstraněn z databáze, pak lze klub přidělit někomu jinému. Tento nový vlastník se v podstatě stane zakladatelem klubu.

Jiný důvod k odebrání klubu neexistuje. Upozorňujeme ovšem, že existují důvod ke smazání celého klubu. Například v případě, že bude v rozporu s právními normami ČR ("rasismus", "dětské porno", porušování autorského zákona...)

Na uvedenou otázku je pak odpověď: "Administrátoři násilně přebírat kluby bez svolení nebudou."
anonym 11.2.2004 01:53  15
Dotaz Jak to bude s násilným přebírání klubů na Lopuchu? Tedy případy, kdy administrátor bez svolení, ze své moci, sebere klub nějakému zakladateli?
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:51  13
Každý diskusní server se dostane do situace, kdy výkon počítače již nestačí zpracovávat požadavky stále se rozšiřujícího počtu uživatelů. (Výkonnost počítače v tom nehraje roli. Může onu situaci pouze poněkud oddálit.)

V tomto okamžiku existuje jediná možnost, jak zabránit kolapsu. Snížit zátěž kladenou na počítač. Vidíme dvě cesty: Radikálnější promazání klubů a neaktivních uživatelů, nebo omezení přístupu novým uživatelů.

Právě druhá možnost, omezení přístupu novým uživatelům, nás napadla jako lepší. K omezení přístupu dojde tím, že se vstup nového uživatele zpoplatní. Zápisné se pak může použít na bohulibé účely, například na lopuší raut.

Pokud by se ukázala první možnost, tedy promazání klubů a uživatelů, jako žádanější, přistoupíme k ní.

Mějte prosím na paměti, že podobný problém nese v sobě každý diskusní server bez ohledu na to, na jak výkonných počítačích běží
anonym 11.2.2004 01:50  12
Dotaz Před rozdělením jsem četl/četla, že prý budou noví uživatelé muset platit nějaký registrační poplatek? Co je na tom pravdy?
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:49  11
"Komerční" byl Lopuch od samého začátku. Vždy zde byly dva reklamní bannery. Jeden nahoře, druhý dole. Tyto reklamní bannery se zprostředkovaně používali k propagaci projektů, na nichž administrátoři participovali a očekávali od nich nějaký finanční přínos.

Tyto dva bannery budou na Lopuchu tedy zachovány. V tom - a jedině v tom - spočívá ona zmiňovaná "komerčnost" Lopuchu pro uživatele.
anonym 11.2.2004 01:49  10
Dotaz Před rozdělením se často mluvilo o tom, že Lopuch bude komerční, co si pod tím máme představit?
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:48  9
Opět to záleží na tom, co k tomu řekne databáze. Protože předpokládáme, že toto řešení shledáte jako více méně nenásilné, budeme k němu přistupovat častěji, než se na starém Lopuchu přistupovalo k mazání starých příspěvků v klubech. Jak často, záleží na databázi.
anonym 11.2.2004 01:48  8
Dotaz Jak často se k tomuto opatření bude přistupovat, tedy k odlehčování databáze?
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:47  7
K nějakému opatření dojde až v okamžiku, kdy bude databáze přetížená. Bude třeba ji "odlehčit". Tato léčebná kůra spočívá v odstranění starých příspěvků.

Nicméně je pravděpodobné, že o staré příspěvky nepřijdete, budou nadále v klubu dostupné, ale nebudou se načítat z databáze, nýbrž z html souboru. Budou tedy v archivu. Příspěvky v archivu pak mohou mít podstatně větší velikost než v databázi. Odkaz na archiv bude v posledním příspěvku, jenž se načte z databáze.

V praxi to tedy bude znamenat, že pokud si uživatel bude chtít přečíst nějaké staré příspěvky, klikne na nejstarší>>>. V posledním příspěvku na stránce si přečte, že pro tento klub existuje archiv a že může pokračovat ve čtení příspěvků po kliknutí na tento odkaz. Pak pokračuje stejně jako při čtení v běžném klubu. Nové, novější, pošta uživatelů atd. bude v archivu fungovat stejně, jako v klubu. I odkazy na příspěvky do archivu by měly fungovat.

K tomu si budou moci moderátoři klubu do záhlaví umístit přímo odkaz na archiv. Tento systém bude k dispozici pro každý klub na Lopuchu, snad s výjimkou kecáren v podobě chatu.

Samozřejmě ani počet příspěvků v archivu není neomezený. Nicméně může být podstatně (až mnohonásobně) větší než v databázi. (Tento postup je zatím v plánu, jeho realizace je však pravděpodobná.)
anonym 11.2.2004 01:46  5
Dotaz Jak často se budou promazávat kluby na Lopuchu? Kolik klubů a uživatelů Lopuch zvládne?
martin Martin zdejší admin (především zeleného vzhled) - Dizajn a grafika Lopuchu 11.2.2004 01:45  4
Důvodem k rozdělení byly déle trvající odlišnosti v představách o podobě Lopuchu mezi jeho administrátory. Možnost, že se podaří tyto představy sjednotit do té míry, ve které by nebránily efektivnímu spravování a rozvíjení serveru, se ukázala s přibývajícím časem jako velmi málo pravděpodobná.
anonym 11.2.2004 01:44  3
Dotaz Proč se Lopuch rozdělil?

[ 5431 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt