Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Domovská stránka klubu IE vs zbytek browseru
Záloha nastavení Opery:
Otevřete tuto stránku "opera:about" (Opera 9+, ve starších verzích je to v menu Nápověda/O prohlížeči) a najdete položku 'Adresář s Operou' (Opera directory). Tato složka (profil) obsahuje veškerá nastavení týkající se Opery. Pokud používáte poštu, bude ve stejné složce také složka Mail. Obě složky tedy zálohujte na bezpečné místo. Před zálohováním vypněte Operu.

Důležité soubory jsou:
opera6.ini – hlavní konfigurace (pokud řešíte problémy s Operou a chcete přeinstalovat, nepoužívejte opera6.ini ze zálohy, taktéž pokud je nová Opera nainstalovaná v jiném adresáři nepoužívejte starý soubor, obsahuje absolutní cesty k ostatním nastavením)
contacts.adr – vaše kontakty
notes.adr – vaše poznámky
opera6.adr – záložky (bookmarks)
search.ini – nastavení vyhledávacích enginů
wand.dat – data správce hesel (WAND) (pokud po přenesení wand,dat máte problém s hesly, překopírujte ještě soubory opcert6.dat, opcacrt6.dat a opssl6.dat)