Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Zelený je lopuch,
fotbal to je hra...

Lopuch.cz

Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Katedra Cimrmanologie [ŽP: 12 týdnů] (kategorie Humor) moderují Šéf Lopuchu, Scalex.
Archiv

Katedra se zabývá zkoumáním odkazu Járy da Cimrmana a objevováním jeho dosud nepovšimnutých stop v naší historii i současnosti.
Vědecké úkoly mohou být zadávány kterýmkoli studentem katedry, zpravidla ne častěji než jednou týdně. Do titulku zadání uveďte pořadové číslo úkolu. Pokud vkládáte referát týkající se staršího zadání, než je právě aktuální, zadejte do titulku odkaz na jeho číslo, např. Re: XXII.
Příspěvky nesouvisející s předmětem výzkumu (off topic) budou po několika dnech smazány.
Tento klub si v lednu 2014 oblíbilo 27 uživatelů. Starší referáty jsou uloženy v archivu.
Příbuzné kluby: Hlášky J.Cimrmana, Cimrmanův řetěz, Kvíz hlášek z Cimrmana
Příbuzné katedry: Inicium Jiné právo. .
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help

Nemáte právo psát do tohoto klubu.

[ 133 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 29.5.2022 17:10  848
!!! Kratičká ukázka z první verze Aktu s Janem Klusákem jako Žílou a Karlem Velebným jako matkou Žílovou. !!!
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 8.9.2021 22:38  847
Zápasník Sumo Shōnanzakura Sōta měl rekordních 104 po sobě jdoucích proher.
Shōnanzakura Sōta - to je pravý cimrmanovský borec!
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 27.6.2021 01:49  846
Divadlo Járy Cimrmana (1976)
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 10.9.2020 21:37  845
Cimrman na chmelu
Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá: strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě, zbydou šišky.
A scénka končí písní "Liduška nemá věnec, vzal jí ho ten Němec."
desdichado Desdichado Dostal jsem datovou schránku. - Dá se to léčit? 7.9.2020 19:50  844
Odkud pocházejí všechny ty geniální vědomosti Cimrmana a ta jeho rychlá tvorba jednoho vynálezu za druhým? Odpověď je jasná: Musel se setkat s mimozemskou civilizací. Ano, určitě na svých cestách potkal Majku z Gurunu
davy davy tudy ne, přátelé! 6.11.2017 13:49  843
Tak ono to spíš bylo vykradení té příšerné verze prof. Fiedlera.
gilbert Gilbert Bingo Spár - alias Radovan Spárkatý 6.11.2017 00:30  842
Vidíš, to cimrmanologové sami nevěděli.
maca MACA 25.9.2017 01:26  841
50 odstínů šediA ja se ptám pánové, nevykradla E L Jamesová, ve své knize, 50 odstínů šedi, dílo Járy Cimrmana?
Jak bylo například naznačeno v přednášce p. Bruknera v Němém Bobšovi?

Pravou zkoušku trpělivosti však divák podstoupí, když se Jeřábek rozpovídá o svém kamarádu z vojny, koželuhu Tomanovi. Ten měl prý zase čtrnáctiletou dceru, která byla na svůj věk neobyčejně vyspělá. Toman ji sice úzkostlivě hlídal, ale přesto nemohl zabránit, aby si zvrhlé děvče nepozvalo jednoho dusného odpoledne Jeřábka do své podkrovní světničky. Jeřábek vypravuje, co všechno dívka neměla na sobě, jak se její poživačnost projevovala, vysvětluje, proč měla k pelesti připevněný řetěz, co s ním musel dělat – no prostě: nuda, nuda, šeď, šeď.
Nás na celé jízdě vlakem zaujala jiná věc: totiž jak Cimrman nenásilnou formou poskytuje divákovi zajímavé vlastivědné poznatky.
cmrdos cmrdoš - Cmrdošova dočasná stránka 10.3.2016 14:23 - Odhlášení (14:12) 840
Re: LXXXVNa snímku je nepochybně prototyp Cimrmanova masážního stroje, navrženého pro boj s nadměrnou flatulencí. Jak známo lidé nižších společenských vrstev a zvláště pak drobní zemědělci počátku minulého století, neoplývali bohatstvím. Nejčastějším (někdy i každodenním) pokrmem byl hrách a kroupy. Konzumenti tohoto pokrmu tehdy, v. době sešněrované společenskými konvencemi (a ostatně i dnes), velmi trpěli, a to Mistr nedokázal přehlížet.

Nyní k funkcím stroje.
Jak je vidět na dobovém snímku, dvojice měkkých kaučukových koleček rotovala a masírovala tračník ve směru vzestupný - příčný - sestupný. Tím se plyn posouval ke konečníku a odcházel. Jelikož se jedná o hořlavou směs metanu a merkaptanů, bylo záhodno zajistit intenzivní odvětrávání. K tomu měla vzadu sloužit deska, provádějící kývavý pohyb nahoru a dolů. Na snímku to vypadá, že se demonstrátor o desku opírá. Asi ještě nebylo co odvětrávat. Jak je pro Cimrmana, jakožto geniálního konstruktéra typické, pamatoval na všechny detaily. Pomocí páky se dala nastavit rychlost rotace a naklonění koleček i výška pracovních částí podle postavy. Pohon stroje měla zajišťovat transmise, případně lokomobila, na venkově hojně využívaná k pohonu mlátiček.
Těžko odhadovat, proč se tento užitečný stroj neujal. Možná to bylo vysokou cenou. Pravděpodobněji ale studem tehdejších lidí. Pře veškerou snahu se Mistrovi nepodařilo zabránit typickému zvuku, který odchod střevních plynů nezřídka doprovází.
vitsoft vitsoft Pryč se zrůdnou obrazotvorností mládeže! - about.me 27.2.2016 00:59  839
LXXXV.Ano, správně, tato první Cimrmanova šesterka pochází z cyklistické etapy Mistrova života, kterou ovšem záhy vystřídalo poněkud klidnější údobí pedagogické.

Zamysleme se nyní nad účelem dalšího aparátu z jeho dílny:
LXXXV
davy davy tudy ne, přátelé! 7.1.2016 23:37  838
Re: LXXXIV.Cimrmanovo šestikolo při tréninku na "vichr z hor". Nakonec z tohoto experimentu sešlo a herci prchali individuálně na klasických bicyklech. Jedna z mnoha nehod šestikola alespoň inspirovala Cimrmana k oblíbené replice "co tomu obrovi vyfouknout".
scalex Scalex 18.12.2015 10:46  837
Re: LXXXIV.Bratři Harantovi objíždějí stanice CK státních drah a referují svému otci výskyt špatně obhospodařovávaného a tedy snadno zabavitelného majetku.
vitsoft vitsoft Pryč se zrůdnou obrazotvorností mládeže! - about.me 18.12.2015 00:48  836
LXXXIV.Ze které etapy Cimrmanova života pochází tato fotografie?
LXXXIV.
cmrdos cmrdoš - Cmrdošova dočasná stránka 10.6.2015 12:17 - Odhlášení (14:12) 835
Re: LXXXIII.Dobová rytina znázorňuje Cimrmanovu jednoprůchodovou destilační aparaturu se samochlazením. Předpokládá se, že tento vynález pochází z doby mistrova působení na Podkarpatské Rusi. Nasvědčuje tomu i od té doby rozšířený název podomácku vyráběného alkoholu samohonka.
Nyní k principu mistrových vylepšení: Alkoholové páry vzniklé zahříváním kvasu v baňce A putují křivulí B v jejíž části ponořené do nádoby D se ochlazují a kondenzují. Vzniklý alkohol se pak hromadí pod recipientem C a spodem odtéká do nádoby D. Až potud princip odpovídá běžným do té doby užívaným aparaturám (pouze nedostatkový recipient C býval nahrazován obráceným lavorem). První mistrova změna byla nahrazení chladicí vody samotnou chladnoucí pálenkou (samochlazení). Tím umožnil používat aparaturu i v oblastech s nedostatkem tekoucí vody (zřejmě myslel na rozsáhlé ruské stepi). Druhý, dalo by se říci převratnější vynález směřoval ke zvyšování obsahu alkoholu v pálence. Jak známo, destiluje se obvykle dvakrát až třikrát (v některých zemích s trpělivějšími konzumenty i sedmkrát). Mistr dokázal tento postupný proces změnit na paralelní a tím výrazně zkrátit výrobní lhůty. Princip je prostý. Přestane-li se topit pod kotlem, vznikne v křivuli podtlak a část destilátu se nasaje zpět do baňky. Načež se oheň obnoví a nastane druhá destilace. Ta první ale ještě neskončila, takže pak probíhají obě současně. Opakováním postupu v pravidelných intervalech tak mistr docílil několikanásobné destilace, a to pouze jedním průchodem destilační aparaturou. Pro snadné přerušování ohřevu baňky bylo do kotle E zavedeno šoupě (jeho madlo lze na rytině snadno rozpoznat). Navržený název Cimrmanovo kouřové šuple se, pokud je mi známo, nevžil. Ale princip je v nepatrných obměnách užíván dodnes.
scalex Scalex 8.6.2015 16:16  834
Re: LXXXIII.Teorie jsou nejméně dvě.

První hovoří, že toto přenosné zařízení na výrobu plynu si nechal vyrobit hrabě von Zeppelin, kdyby mu náhodou na cestách ušel plyn a on byl nucen přistát v nebažinatém terénu bez přírodních ložisek.

Podle druhé teorie jde o laboratorní výbavu lékárníka Vojtěcha Šofra. O rozpáleném kotli E vedli účastníci Němcovy polární mise dlouhé rozpravy.

[ 133 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt